Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.

Toyota Kata – förbättringskata och coaching kata

Logistikföreningen Plan


Kata är ett engagerande och systematiskt arbetssätt att driva förbättring. Det ger medarbetare en struktur för att utveckla sin förmåga till problemlösning, att navigera på okänt område och ledare ett arbetssätt för att leda och coacha förbättringsarbetet.
Kata används framgångsrikt över hela världen inom många områden som tillverkande industri, sjukvård, produktutveckling med långa ledtider, agile mjukvarutveckling, startups, skolvärlden med mera. Kata är ett sätt att utöva ledarskap, och det är inte medfött.
Syftet med den här träningen är att ge dig möjligheten att praktisera så att du tillsammans med dina medarbetare kan utveckla din verksamhet på vägen mot en lärande organisation.

Träningen är till för dig som vill utveckla ditt ledarskap så att du både driver verksamheten mot de strategiska målen och samtidigt utvecklar medarbetarnas förmåga till problemlösning. Det är en bra fortsättning för dig som har påbörjat din leanresa och vill uppnå både bättre resultat och ett större lärande.

Utbildningen är 1 dag och nästa kurstillfälle är 20 oktober i Stockholm.

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.