Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.

Lean 6S artiklar i arkivet

Redaktion


Studera artiklar skrivna inom Lean och 6-Sigma under de senaste 25 åren. En intressant evolution i Sverige av de Lean-kunskaper vi dels hämtat utifrån Japan och USA, men också skapat själva i våra egna innovationer, som t ex kvalitetshöjningen till 5.4 Sigma inom Ericssons basstationer för mobiltelefonsystem redan 1986-89.

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.