Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.

Kata i klassrummet

Rikard Sjöström


Under den senaste tiden har vi ägnat en stor del av vårt arbete åt kata (utmaningsdrivet förbättringsarbete). Om du inte vet vad det innebär kan du läsa tidigare nyhetsbrev:

Kata kommer från en forskningsstudie som Mike Rother bedrev 2004-2009, där forskningsfrågeställningen var:

  1. What are  the unseen managerial routines and thinking that lie behind Toyota’s success with continuous improvement and adaptation?
  2. How can other companies develop similar routines and thinking in their organizations?

Kring den första frågeställningen är slutsatsen “If you study Toyota’s management system enough, a common pattern of thinking and acting emerges, which is evident at all levels inside the company”.

Detta mönster har Mike förtydligat och beskrivit i vad han kallar för kata. Egentligen finns det inget som begränsar oss till företag, organisationer eller vuxenvärlden, utan detta mönster kan tränas redan som barn för att skapa kreativitet och lärande på ett bättre sätt. Med denna utgångspunkt har Mike utvecklat en lektion i form av ett spel för att träna kata i klassrummet.

Vi har testat i svenska klasser (åk 7) och till vår stora glädje fungerar det utmärkt. Eleverna var oerhört engagerade och tyckte att det var roligt. Läraren tog snabbt till sig materialet och körde lektionen själv. Vi förstod också att i betygskriterierna för NO-ämnena så ska eleven inte bara visa kunskap i att pröva och ompröva utan också visa på att kunna göra det systematiskt. Just detta tränas genom kata i klassrummet .

Kata i klassrummet (KiC, Kata in the Classroom) är en praktisk övning som tar ca en lektion, 50 minuter, att köra. Denna gruppövning engagerar eleverna genom att pussla i ett antal 3 minuters-rundor och samtidigt träna systematiskt vetenskapligt tänkande. Eleverna följer förbättringskatan för att fastställa ett mål, och sedan experimentera och lära mot målet.

Övningen tränar beteenden för systematiskt vetenskapligt tänkande på ett enkelt och roligt sätt. Den kan användas såväl på högstadiet som på gymnasiet.

Av Joakim Hillberg, 070-5746812 och Pia Anhede, 070-5438048

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.