Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.

Årets viktigaste värmländska lean-event gav mersmak!

Marcus Sandin


Industridagen Värmland, ett lean-event fyllt av inspiration, utveckling och nyfikenhet, blev en fullträff! Tankeväckande reflektioner och idéer väcktes hos de 80 deltagarna och företagen som träffades och diskuterade hur vi kan stärka industrin i Värmland.

Industridagen Värmland, som hölls på Karlstads universitet, är ett lean-event och samarbete mellan IUC Sverige, Produktionslyftet, Lean Forum och KAU-Karlstads universitet.

Viktor Esselgren, student på Civilingenjörprogrammet för Industriell ekonomi på KAU, berättade om ett projekt de gjort med Aston Harald Mekaniska Verkstad i Kristinehamn, där studenterna arbetat fram en fixtur som kortar ställtider och effektiviserar produktionen. Leo De Vin och Caroline Åhs, även de från KAU, pratade om möjligheterna med att samarbeta med studenter i projekt.

– Finns det företag som har en tanke eller idé kontakta DAMI på KAU innan sommaren så kanske ni kan få stöd från studenter i höst, uppmanade Caroline Åhs företagen efter föredraget.

Produktionslyftets Christian Silvasti berättade om utformning på Produktionslyfts-programmet och som representant från Lean Forum redogjorde han också för möjligheterna att söka Svenska Lean-priset 2024.

Från Volvo Construction Equipment i Hallsberg, som är vinnare av Svenska Lean priset 2023, kom Jessica Faraj och Örjan Wilhelmsson. De berättade bland annat om hur ledare behöver ha en så kallad ”trädgårdsmästarattityd” genom att låta medarbetare växa utifrån egna behov och intressen och om vikten av att arbeta för hundra procent involvering i ett företag.

Jessica och Örjan förklarade i paus-minglet att de tyckte det var kul och givande att få komma till Karlstad och delta på Industridagen och berätta om sin spännande lean- och förbättringsresa med Volvo CE.

-Inspirerande också att höra de andra föreläsarna, vad de har att berätta om sina egna upplevelser och erfarenheter, säger Jessica när vi tar ett kort snack med de båda Volvo-medarbetarna.

-Det är häftigt dessutom, att få ytterligare ett litet kvitto på att vi jobbar med rätt saker, poängterar Örjan

-Sen är det viktigt med nätverkandet vid ett sådant här tillfälle, att vi får möjligheten att knyta nya kontakter och utbyta erfarenheter med de andra industriföretagen.

Angelica Jacobo från Regional utveckling på Region Värmland pratade om Värmlandsstrategin där visionen är att skapa ett hållbart Värmland som förändrar världen. Bland annat påvisade Angelica behoven av ett större antal människor i arbetsför ålder och att vi behöver energieffektivisera på alla nivåer.

TORVERK INDUSTRIAL DOORS AB är mitt i en resa med Produktionslyftet och Peter Löfvenholm berättade om de förändringar de redan märkt i form av ett ökat engagemang för förbättringsarbete genom hela organisationen.

Sist men inte minst uppmanade Björn Langbeck från Tillväxtverket att fler företag behöver arbeta med Lean för att stärka svensk industri och skapa en större flexibilitet.

Vi vill tacka alla som kom, diskuterade och tog med sig förbättringsidéer hem. Tillsammans stärker vi värmländsk industri!

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.