Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.

A3 – mycket mer än en metodik för problemlösning

Redaktion


14-15 november hade vi en träning med Art Smalley, som kanske är den som är mest kompetenta på A3 inom lean-världen! Art Smalley beskriver innebörden av att arbeta med A3 som

”Show me your thinking and I will coach you”.


Här följer en sammanfattning av Arts budskap samt våra egna erfarenheter från de kunder och case vi arbetat med.

Art Smalley, som pratar flytande japanska, arbetade för Toyota under en 10-årsperiod i Japan. Han var anställd inom produktionen och tränades i Toyotas produktionssystem och ledarskap av några av de mest erfarna cheferna inom lean. Detta har gett honom en unik insikt i arbetssätt och träningsmetoder genom att själv varit en del av dem, och inte bara studerat dem utifrån. Efter att han kom tillbaka till USA har han arbetat som lean-specialist både i linjen och som konsult på McKinsey, m fl. Art har även skrivit ett flertal böcker om A3 och kaizen.

En viktig del, kanske den viktigaste inom lean, är att få till en struktur där både medarbetare och ledare systematiskt och kontinuerligt driver förbättringsarbete. Syftet är att få kraften från 1000 hjärnor, inte bara fem, i den ständiga stävan att bli bättre. Att skapa uthålliga system för förbättring är det som leder till långsiktigt bättre resultat…

 

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.