Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Styrelsemedlem

Anders Hugnell

Partner och konsult på Implement Consulting Group i Stockholm

Anders Hugnell är sedan fem år knuten till Implement Consulting Group i Stockholm. Han är en av pionjärerna inom lean i Sverige då han som industridoktorand redan på 80-talet kom att upptäcka Toyota Production System under sin tid på Scania i Södertälje. Han är också initiativtagare till KTH Leancentrum i Södertälje. KTH har nu planer på att anställa nio professorer och inom en snar framtid erbjuda leanrelaterade utbildningar på mastersnivå

Anders Hugnell valdes in i styrelsen hösten 2014 och har tidigare suttit i styrgruppen för Lean Forum-konferensen och kommer under 2016 att agera ordförande i samma styrgrupp. Han är även engagerad i ett visionsarbete för lean som förhållningssätt och menar att målet är att integrera lean i organisationer på samma sätt som miljö och hållbarhetsarbetet blivit en naturlig del idag. Namnet kanske inte kommer att överleva men förhållningssättet kommer definitivt att göra det.

Vad är din eller din arbetsplats nästa lean-utmaning?
– Globaliseringen ställer högre krav på integration för både oss och våra kunder. Vi på Implement behöver uppfattas likadant över hela världen, oavsett var vi träffar våra kunder, säger Anders Hugnell.

– Samma sak gäller i sin tur för våra kunder. En typisk uppdragsgivare för oss är ett globalt företag med huvudkontor i Norden och de behöver också fundera på hur de ska leverera, oavsett var i världen de verkar eller vem som är deras kund. Alla i ett företag bör kunna fatta icke triviala operationella beslut baserat på värderingar och principer. De lokala förhållandena får sedan avgöra vilken metod eller verktyg som ska användas för att producera och leverera produkten eller tjänsten.

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.