Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.

Svenska Leanpriset

Svenska Leanpriset

2011

Emballator Lagan Plast – vinnare av Svenska Leanpriset!

Vinnare av Svenska Leanpriset 2011 är Emballator Lagan Plast AB från Ljungby. I konkurrens med övriga sex nominerade företag och organisationer står de som ensam vinnare.


– Det här är nog den bästa dagen i mitt Lean-liv, säger Emballator Lagan Plasts vd Christian Silvasti.

– Det här är verkligen ett stort erkännande, att bli premierad med förstapris i denna elitserie av företag och organisationer inom Lean känns fantastiskt, säger Emballator Lagan Plasts fabrikschef Håkan Larsson. Nu ska vi fira med alla våra duktiga medarbetare och se till att hålla tempo, i både fortsatt lärande och ökad samverkan med kunder, leverantörer och samhälle. Jag känner ett stort ansvar med att fortsätta utveckla vår verksamhet i sann Lean-anda.

I år är det fjärde året i rad som Lean Forum delar ut Svenska Leanpriset. Intresset för Lean i allmänhet och Svenska Leanpriset i synnerhet ökar kraftigt år från år, vilket ger en allt större bredd bland de sökande företagen och organisationerna. Det gör också att konkurrensen hårdnar, något som inte minst fjolårets dubbla vinnare visade. Den här gången var det dock ett ensamt bidrag som stack ut.

– Samtidigt som jag vill gratulera samtliga finalister till Svenska Leanpriset 2011 så måste jag framhålla att vi i år har en solklar vinnare, säger Lean Forums ordförande Gert Frick. Redan vid utvärderingen kunde vi konstatera hur det lyste Lean och engagemang om medarbetarna på Emballator Lagan Plast. Oavsett person eller avdelning så har de översatt Lean till sin verksamhet, vilket tillsammans ger en imponerande samsyn och helhet.

Ovanstående kan också juryn skriva under på! Så här lyder deras motivering:

”Med ett respektfullt förhållningssätt utvecklar Emballator Lagan Plast AB kontinuerligt och uthålligt sitt produktionssystem med hjälp av Leans principer och metoder. De har genom denna uthållighet och övertygelse, ett arbete som startade under en ansträngd period, förändrat såväl företagets position som riktning.

Utmärkande för företaget är att Lean-filosofin lever i alla delar av verksamheten, där Emballator Lagan Plast kan visa på förbättringar och resultat som skapar goda förutsättningar för en fortsatt lärande Lean-resa mot nya utmaningar. De är en förebild som genom sitt engagemang och synsätt erbjuder alla – kunder, ägare, konkurrenter och samhälle – tillfälle att inspireras och lära av de erfarenheter som gjorts.”

Tanken med Svenska Leanpriset är bland annat att lyfta fram förebilder som inspirerar till att ytterligare driva på Lean-utvecklingen i Sverige. Det är inte ”verktygen” som står i fokus, utan en bred syn på Lean med tanke på faktorer som ledarskap, medarbetarskap och uppnådd förbättring.

Svenska Leanpriset delas sedan 2008 årligen ut av Lean Forum med finalister och vinnare presenterade i samband med Lean Forum Konferens. Anmälan till Svenska Leanpriset görs via vår hemsida www.leanforum.se – kontakta gärna undertecknad för mer information!

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.