Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.

WCM Consulting AB

WCM Consulting AB har sedan 2011 stöttat företag som NCC, Kemira Kemi, Kopparbergs Bryggeri, IL Recycling och Aditya Birla i deras förbättringsarbete.

Det som skiljer oss från andra är övertygelsen att effektivt förändringsarbete bygger på fyra viktiga beståndsdelar.

1. En genomtänkt strategi

2. Personalens delaktighet i delaljutformandet

3. Utbildning för alla

4. Ledningens engagemang och uthållighet

Det är ni som leder och äger förändringen. Vårt jobb är att hjälpa er att lyckas.

Kontakt

Oskar Olofsson, 0732-611 607

Magnus Engström, 073-7191659

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.