Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.

Part Development AB

Part Development stödjer organisationer inom en rad olika branscher och typer av verksamheter att vidareutveckla sin verksamhet för stärkt konkurrenskraft. Inom Part Development finns mångårig erfarenhet av verksamhetsutveckling från såväl näringsliv och offentlig sektor som egen forskning.

Vårt arbetssätt har sin bas i det sätt att tänka och agera som är stommen i Lean. Problem och möjligheter angrips utifrån en övertygelse om att grunden till en effektiv verksamhet läggs genom att arbeta med detaljerna för att påverka helheten. En viktig del av vårt erbjudande är att Part Development ska vara ett stöd och inte utförare. På så sätt kan kundernas behov av externt stöd begränsas samtidigt som kunskapen om de förbättringar som genomförs stannar kvar och utvecklas i kundens organisation.

Part Development genomför även behovsanpassade Lean-utbildningar. Vår syn på lärande är att det bästa sättet att lära är genom att göra. Därför innehåller våra utbildningar, så långt det är möjligt, praktiska övningar där kunden får möjlighet att träna i sin egen verksamhet.

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.