Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.

JMAC Scandinavia

JMAC Scandinavia drivs av att det skall finnas starka livskraftiga företag i Norden! Vi vill bidra till att verksamheter växer. Inte till priset av kortsiktig vinst, utan tillväxt baserat på långsiktighet. Vi vill se företag bli mer effektiva genom att utnyttja sina befintliga resurser på ett bättre sätt.

Vi inbjuder till att bli världsklass genom:

– konsulting; hjälp med att förbättra den egna verksamheten
– Lean Träningscenter; öka insikten genom upplevelsebaserad träning (Trampbilsfabrik & Lean-kontoret)
– Lean Management Trainings in Japan; originalet gm unikt samarbete med Toyota Group (Production System & Leadership System)

Kontakt

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.