Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.

Info Struct

Vi frigör tillväxtkraft – från ord till handling!

Vi ökar produktiviteten genom att involvera flera

perspektiv. Att klara av förändringar och genomföra

förbättringar kräver en stabil värdegrund och handlar

om goda förberedelser, eliminera slöserier i alla led

och staka ut vägen så att det som skapar mervärde

blir allas fokus.

Vi på InfoStruct drivs av att sätta en högre standard för vad vi tillsammans kan åstadkomma. Vi tycker om utmanande uppdrag och är inte rädda att tänka nytt och annorlunda. Verksamhetsutveckling är inte ett av många projekt utan handlar om att skapa en bestående och lärande förändring. Vår ambition är att tänka x10 i de lösningar vi gör för att bredda perspektiv och resultat. Att utveckla verksamheten innebär en investering i produktivitet, konkurrenskraft och lönsamhet. Med andra ord arbetar vi för att skapa tillväxt och långsiktighet med fokus på kundnytta.

För InfoStruct handlar verksamhetsprojekt om att lyfta fokus mot en bredare förändring. Förutom produktion stöttar vi ledarskap, utveckling och administrativa processerna. Du sätter förutsättningarna och måste därmed vara med och förstärka kundvärdet genom flödet. Förbättringsinsatser bör fokusera på hela värdekedjan – från efterfrågan till måluppfyllelse, för att optimera resultat och därmed lönsamhet.

Vi på InfoStruct stödjer med:

  • Att hitta förbättringspotentialer inom ert företags olika grenar
  • Att nå en ökad tillväxtförmåga och förändringstakt i företaget
  • Att effektivisera och reducera kostnader i verksamheten
  • Att reducera indirekt tid och eliminera aktiviteter som inte är värdeadderande
  • Nytänkande inom produktutveckling
  • Att standardisera och skapa kontinuerliga förbättringar

InfoStruct kan både verksamhetsutveckling och IT och väver samman processförändringar med affärssystem för optimal output och effektivitet. Vi jobbar med företagets mål, organisation och struktur och förbättrar ingående processer och verksamhetstyrning där behov och ambition omsätts till arbetssätt och rutiner med stöd i befintliga IT-system.

Kontakt

Rickard Wadsten

_______________________________________

Msc. Business Area Manager

Business Management Consulting

InfoStruct AB

tel: +46 31 742 81 00

mob: +46 733 700 917

rickard.wadsten@infostruct.se

Rullagergatan 9

415 26 Göteborg

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.