Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.

Effect Management

Effect Management grundades 1989 och är Värmlands ledande managementkonsultbolag. Genom vår erfarenhet av komplexa utmaningar, vårt samarbete med akademin och vårt utmanande förhållningssätt, driver vi mänsklig, organisatorisk och affärsmässig tillväxt. Vi har specialiserat oss inom utveckling med utgångspunkt bland annat inom strategi, varumärke, affärsmannaskap, ledarskap, ledningsgrupp och individ. Vid sidan av konsultverksamheten ger vi även öppna och skräddarsydda utbildningar baserade på vår erfarenhet från managementkonsulting och akademin. Vi har dessutom ett internetbaserat affärssimuleringsverktyg för utbildning i affärsmannaskap; Simbiz. Ungefär hälften av våra kunder finns i Värmland och resterande del i övriga Sverige och Europa.

Kontakt

www.effect.se
www.leantraining.se

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.