Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.

C2U

C2U Group AB erbjuder tjänster inom rådgivningledarskap och utbildning. Vi hjälper verksamheter att lära och prestera bättre genom systematiskt förbättringsarbete med fokus på att skapa kundnytta. Vi arbetar särskilt med att utveckla det kulturella och det strukturella perspektivet hos våra kunder; att få kultur och struktur i balans, i syfte att uppnå förbättringar som varar så att kunderna själva fortsätter arbetet på egen hand. Lean Concepts som varit partner till Lean Forum är idag en del av C2U Group.

Kontakt

C2U Group AB
www.c2ugroup.se
info@c2ugroup.com
031-7592950

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.