Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Programpunkt

Ständiga förbättringar för att skapa värde, med hållbarhet som en del av affärsidén


Gustaf Nygren, VP Operations SCA Pulp & Containerboard

Att nyttja den förnybara råvaran på ett optimalt sätt är en central del av SCAs strävan mot världsklass. POEx är SCAs arbetssätt för att ständigt förbättras och säkerställa en lönsam tillväxt som bidrar till hållbarhet.

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.