Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Programpunkt

Moderna Rönnskär – ledarutveckling, förändringsledning och kompetensutveckling för att möta nya krav


Eva Lindberg HR-projektledare Boliden Rönnskär

Sverige ska uppnå klimatneutralitet och därigenom påverkas industrin av kostnader för investeringar i syfte att minska CO2-utsläppen. Programmet Moderna Rönnskär är en bred och djup satsning på kompetensutveckling för att möta de nya krav som ställs på arbetssätt, roller, ledarskap, förändringsledning och kompetenser när process och verksamhet ställer om för bibehållen produktivitet.

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.