Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Programpunkt

Få med chefer och medarbetare på förändringsresan


Fredrik Holmner, Biträdande verksamhetschef Thoraxklinkiken, Umeå universitetssjukhus

Thoraxkliniken i Umeå har genomfört ett omfattande förändringsarbete för att förbättra vården och förkorta vårdtiderna. Genom att implementera nya arbetssätt och processer har kliniken lyckats öka effektiviteten och kvaliteten i vården. En viktig del i förändringsarbetet har varit att involvera personalen.

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.