Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Programpunkt

Ett träningsprogram för att uppnå konkurrenskraft i byggbranschen


Robert Eriksson, VD Nåiden Bygg Infra
Kajsa Simu, Programchef Bygglyftet

Bygglyftet – målet är att skapa konkurrenskraftiga bolag
Kajsa Simu, Programchef Bygglyftet berättar om Bygglyftet och metoderna bakom Bygglyftet.

Bygglyftet är ett nationellt utvecklingsprogram som ska ge företag i byggbranschen kraft att verka och växa i en föränderlig omvärld. Programmet syftar till att väsentligt stärka deltagarnas kompetens inom hållbarhet, digitala hjälpmedel och Lean Construction.

”Bygglyftet kan ses som ett träningsprogram för att bli mer konkurrenskraftig. Företagen får en personlig coach som hjälper dem att hitta ett nytt sätt att jobba och bli mer konkurrenskraftiga. Vi väver också in förmågan att möta de hållbarhetskrav som ställs på företaget.”

Målet är att skapa konkurrenskraftiga bolag som kontinuerligt arbetar med att utveckla den egna verksamheten. Starka och konkurrenskraftiga företag skapar ringar på vattnet. De lockar till sig kompetenta medarbetare, växer och inspirerar andra företag och intressenter.

Hur är det att vara pilot i Bygglyftet?
Robert Eriksson, VD Nåiden Bygg Infra

”Vi ser att det ger effekt nästan på en gång!” Lyssna på VD Robert Eriksson på Nåiden Infra som berättar om sin erfarenhet som pilot i Bygglyftet och vad som överraskade honom mest.

Nåiden Infra, ett dotterbolag till Nåiden Bygg, blir som pilotföretag först ut med att påbörja Bygglyftets förändringsresa. Under de kommande 18 månaderna ska en lärande organisation som kontinuerligt förnyar sitt sätt att arbeta byggas upp. Erfarna coacher finns med i varje steg för att stötta och inspirera.

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.