Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Programpunkt

Ett skiftat fokus krävs för att klara klimatomställningen


En expanderad innovationsagenda växer nu fram där allt fler ser nu de globala utmaningarna som en möjlighet för affärsutveckling. I Sverige har frågan om hållbarhet handlat främst om att följa lagar, rapportera och minska sin negativa påverkan. Nu växer en ny generation företag fram som levererar det som samhället behöver. Dennis presenterar exempel från olika företag och olika verktyg som kan användas.

Dennis Pamlin, Expert RISE

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.