Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Programpunkt

Energilager och smart styrning för flexibel kraftförsörjning


Inger Pedersen, Account Manager Hitatchi Energy
Malin Correia, Account Manager Hitatchi Energy

Hur kan energilager och smart styrning stärka företagens resiliens och därigenom hjälpa industrier att ta kontroll över sin egen flexibla kraftförsörjning?  Vilka mobila vätgaslösningar för fossilfria entreprenader och reservkraft finns idag tillgängliga?

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.