Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Programpunkt

Keolis underhållsverkstad


Chris Rundqvist

Välkommen på ett studiebesök i norra Europas största och mest moderna bussdepå. Tillsammans går vi runt på depån där ni får ta del av information kring vår:

  • Träningsarena, KIHM Arena.
  • Produktion i verkstad och servicehall.
  • Dagliga styrning samt att vi genomför en formaliserad GEMBA.

Vi pratar även med våra underhållstekniker samt underhållsledning och får höra deras syn på KIHM innan vi avslutar vårt besök på KIHM Arena för lite reflektion.

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.