Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Programpunkt

Hållbarhet bygger lönsamhet! Lär dig mer om hur du kan arbeta med hållbar utveckling i er verksamhet. | KTH


Häng med på en interaktiv dag med både brädspel, föreläsning och workshop kring hållbart utvecklingsarbete!

Är inte det där med hållbarhet bara en fluga, något som de har kommit på och som kommer kosta oss pengar? Inte har väl vi råd med det…

Vad innebär begreppet hållbarhet i er organisation? Vad kostar det för företaget att vara ”det hållbara företaget?” Kan man någonsin bli ett ”hållbart företag”?

Vi inleder dagen med att spela Fishbanks, som är ett simuleringsspel som utvecklats av Dennis Meadows (författare till Limits to Growth). Spelet ger er en demonstration av konceptet allmänningarnas tragedi, en introduktion till systemtänkande samt tränar strategiskt beslutsfattande med begränsad tillgång till information. I spelet tar deltagarna rollen som fiskeriföretag och genom att hantera sin fiskeflotta och relationen med de andra lagen i spelet på ett genomtänkt sätt är uppgiften att maximera sitt företags värde. Uppgiften innebär hantering av en resurs som förnyas inom ramen för ett komplext system med såväl förstärkande som dämpande feedbackloopar samt inslag av såväl konkurrens som samarbete.

 

Efter lunch kommer Jon-Erik att hålla en inspirerande föreläsning om hållbarhetsbegreppet, reda ut olika begrepp samt förklara varför och hur det är lönsamt att jobba med hållbar utveckling.

Dagen avslutas med en workshop utifrån FN:s globala hållbarhetsmål och vi använder SDG-kort (’Sustainable Development Goals’) som underlag för era diskussioner och eventuella målkonflikter kring de 17 SDG:erna som ingår i Agenda 2030. Inte långt efter leankonceptet introducerades kom även förslag om att integrera hållbarhetsarbete i lean. Inledningsvis med mer forskarfokus har Green Lean och Science based corporate sustainability etablerat sig som en långsiktig inriktning inom Lean management. Fler och fler länder och företag ser numera hållbarhet som en självklar del av –ibland själva motivet för –sitt långsiktiga strategiska arbete.

Att tänka hållbart handlar i grund och botten om att tänka holistiskt –det vill säga att ta ett helhetsperspektiv utifrån sina processer, intressenter, sin omvärld och framtid.

Just detta har vi sett lirar väldigt bra med verksamheter som jobbar med lean som strategi. De organisationer som har en tradition av leanarbete och struktur för förbättringsarbete kommer ha större chans att klara den nödvändiga omställningen som vi står inför.

 

 

Jon-Erik Dahlin

Jon-Erik Dahlin har en bakgrund inom teknisk fysik Civ.ing och fusionsplasmafysik Ph.D. från KTH. Han har ägnat sitt yrkesliv åt hållbar energi och teknik för hållbar utveckling och under det senaste decenniet åt utbildning för en hållbar utveckling. Jon-Erik är en erfaren universitetslärare som har utvecklat flera nyskapande pedagogiska verktyg. Han har arbetat som universitetslärare och varit programansvarig för flera utbildningsprogram på KTH, inklusive utveckling av flera helt nya ingenjörsprogram (bl.a. Civilingenjör i Energi och Miljö, KTH). År 2016 grundade Jon-Erik företaget Snowflake Education, som syftar till att hjälpa utbildare och ledare i utbildning över hela världen med att integrera hållbar utveckling i utbildningskurser och program.

 

Johanna Strömgren

Johanna Strömgren – Civ. ing. och föreståndare för KTH Leancentrum, ansvarig för Livslångt lärande för ITM-skolan samt del av ledningsgruppen på KTH Södertälje. Johanna har 20 års praktisk erfarenhet av leanarbete, dels från sin tidigare roll som projektledare och Lean Six Sigma Black Belt på Alfa Laval och de senaste 10 åren genom att driva förbättrings- och utvecklingsarbete i olika branscher i sin roll på KTH. På KTH undervisar hon såväl studenter som yrkesverksamma inom bl.a. lean, kvalitetsteknik och förbättringsledning, där även praktisk träning genomförs med leanspel och Trampbilsfabriken. Hon är kursansvarig för Lean produktion 7,5hp som genomförs i samarbete med Chalmers samt har tagit fram och utvecklat KTHs uppdragsutbildning Lean ledarskap 7,5hp och kursen Lean & Green. Johanna är både regionledare och företagscoach i Stockholm inom det nationella programmet Produktionslyftet, ansvarig för leanprogrammet i EU-projektet MatLust och driver nätverket Lean Excellence. Hon har varit styrelseledamot i Lean forum i många år och är fortfarande engagerad i föreningen. Hon har haft privata styrelseuppdrag och medverkar även i flertalet forum för livslångt lärande tillsammans med t.ex. Södertälje kommun, Södertälje Science Park och Scania.

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.