Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Programpunkt

Keolis resa mot ett underhåll i världsklass


KIHM, Keolis industrialiserade och harmoniserade underhåll, är ett underhållssystem med ett ramverk bestående av sju kritiska delar med tydligt ägarskap.

Vi kommer att beskriva vår resa, våra framgångar och våra utmaningar samt hur vi har åstadkommit förändringar inom stora delar av bolaget.

Implementeringen av KIHM sker i ett sexmånadersprogram varav 12 veckor intensivt ute på depå. Under föreläsningen beskriver vi varför vi arbetar på det här sättet och vad det innebär i praktiken. Vi fördjupar oss i ämnet närvarande ledarskap och delar med oss av våra tankar, verktyg och arbetssätt kring detta.

Vi tittar även närmare på vårt träningsprogram KIHM Arena, mitt i ”GEMBA”.

Vi hoppas att ni med denna föreläsning får en inblick i hur vi arbetar med LEAN och att vi har kunnat inspirera er och ert företag till en förändring mot nästa nivå.

 

Chris Rundqvist är Teamleader KIHM-team och Specialist Underhåll. Han har jobbat i olika roller inom bussbranschen sedan tidigt 90-tal, fördjupat sig i arbetet kring servicehallar och är numera specialist och ingår i Keolis Tekniska Stab.

Med utbildningar i LEAN Produktion, LEAN Ledarskap och ett flertal ledarskapsutbildningar arbetar han i dag som teamledare för en grupp om fyra personer vars huvuduppdrag är att implementera Keolis Underhållssystem KIHM inom organisationen.

Chris började som den där ”hjälten”; han som på egen hand löste allt lite kvickt, som vågade fatta snabba beslut när inget händer, som tog plats och bara körde på utan hänsyn till kollegor, som inte riktigt hade förståelsen för kraften i att jobba som ett lag där alla är delaktiga.

– Från den, till att faktiskt ha lärt mig att ta ett steg tillbaka, lyssna in och låta andra komma till tals, låta lösningarna få ta lite längre tid och samtidigt göra saker i rätt ordning och inte bortse från nödvändiga steg för att lösningarna ska bli hållbara över tid, berättar Chris. Det handlar om att våga lita på sina kollegor/medarbetare, de kan och vill mycket mer än vi ibland tror – det är min resa och den har bara börjat.

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.