Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Programpunkt

I kundens skor – att skapa värde utifrån kundens, medborgarens, gästens, patientens perspektiv | Klas Hallberg


Klas Hallberg © 2017 Fotograf Anna-Lena Ahlström

Klas Hallberg utgår från den bok han publicerade förra året ihop med professor Per Kristensson vid Centrum för Tjänsteforskning. Både boken och föreläsningen utgår från forskning och iakttagelser kring hur värde skapas. En otroligt viktig faktor är att värde oftast samskapas mellan olika delar av den värdeskapande kedjan. På Lean forum kommer du att få uppleva en intensiv föreläsning med essensen i budskapet som helt enkelt handlar om att faktiskt lyckas få dit foten i andra människor skor. Det blir en träffsäker, intensiv och lustfylld föreläsning av Klas Hallberg, som enligt organisationen speakerrating är en av världens 10 bästa talare. Håll i hatten – nu kör vi!

 

Boken I kundens skor är skriven ihop med Per Kristensson som är professor i psykologi på Centrum för Tjänsteforskning vid Karlstads Universitet och handlar om att utgå ifrån mottagaren när man agerar. Bokens titel är i “I kundens skor” men egentligen kan det röra sig om vem som helsts skor. Det skulle kunna vara medborgarens/gästens/patientens/medarbetarens/chefens – eller varför inte Anders Tegnells skor?

Ett centralt begrepp i boken är ordet samskapande. I boken försöker vi visa hur värdet av en organisations erbjudande alltid samskapas mellan “kunderna” och organisationen, och detta kan nog inte illustreras tydligare än av rådande krisläge. Jag och Per har aldrig någonsin i våra liv varit med om en så omfattande insikt hos så många; insikten om att vi alla i samhället samskapar vägen ut ur krisen.

Vi såg hur politiker slutade käbbla och började samarbeta, vi såg hur medborgare hjälpte både varandra och olika myndigheter. Vi ser också hur hela organisationer ställer om och bjuder in till samskapande. Förhoppningsvis kan därför den här boken bli ett stöd att motivera oss allihop att fortsätta riva barriärer och skapa mer och mer värde tillsammans. Hade vi kunnat byta titel på boken utifrån rådande läge hade vi nog valt “I varandras skor”. För ju mer vi går i varandras skor nu – desto mindre kommer vi att döma andra och desto mer kommer vi att kunna hjälpa både oss själva och andra.

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.