Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Programpunkt

Tillsammans mot flöde genom brinnande pandemi | Brita Winsa


Brita Winsa, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Västerbotten

Vi har ofta en fantastisk sjukvård i Sverige – både medicinskt och omvårdnadsmässigt. Ändå blir det så fel ibland för våra patienter samtidigt som det finns mycket frustration bland många medarbetare. Kanske är det också så att vi har tillräckligt med resurser i vården, om vi inte ”slösade” bort en del på onödigheter?
Under många år som chef inom sjukvården i olika delar av landet har Brita Winsa samlat på sig erfarenheter kring att driva förbättringsarbete parallellt med att utföra den ”vanliga” vården. Hon delar med sig av positiva såväl som negativa erfarenheter och insikter kring sin syn på vad som är viktigt för att förbättra sjukvården. Det handlar om ledningens oerhörda betydelse för att vägleda – genom att peka ut riktningen, men också genom att leda på vägen mot målet. Det handlar om vikten av att kombinera strukturerat, systematiskt görande med reflektion, det handlar om uthållighet och sist men inte minst att leva som man lär. Och att orka med att göra det trots en pågående pandemi.

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.