Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Programpunkt

Lär dig visualisera LEAN


Johan Lundell, Nodd AB

Lean utan visualisering har aldrig funnits och kommer aldrig att finnas. Visualisering är helt enkelt nödvändigt för att både skapa den överskådlighet och delaktighet som behövs.

Tyvärr har visualiseringen fossiliserats och formspråken har inte utvecklats i den takt som hade behövts.

Alltför ofta tvingas man också välja mellan analog och digital visualisering (trots att potent visualisering som ritningar, musiknoter och kartor gör sig lika bra på en skärm som på papper).

Johan Lundell, som leder workshopen har i sex år i sitt bolag Nodd AB visualiserat för industri och näringsliv. Hans utgångspunkter är att alltid bära precis rätt information, på rätt sätt, i rätt tid och på rätt plats. Hans utgångspunkt är att potenta notationer, symbolspråk, som ritningar, musiknoter och kartor är långt bättre än vanligen använda ikoner och illustrationer att bära kunskap.

– När någon kommer till mig med en instruktion tror de att jag ska byta ordet ”vänster” till en vänsterskylt och ”höger” till en högerskylt, men då blir det ingen karta, utan snarare kinesiska. Jag gör inte ikontäckta vägbeskrivningar, utan kartor.

Lundell utgår från ett språkvetenskapligt, semiotiskt perspektiv där han ser streckens längd, färg och form som betydelsebärande enheter och är alltid på jakt efter intuitiva sätt att bära information visuellt.

En mycket praktisk halvdag där du får arbeta praktiskt och få insikter om:

  • Hur nödvändig kondenserad formatering av text är för effektiv kommunikation.
  • Hur du använder planscher för storformatvisualisering för att få överskådlighet och större delaktighet.
  • Hur du använder flera olika vyer för att bättre kommunicera viktiga samband.
  • Hur du använder lager (både digitalt och analogt) för att förbättra visualisering.
  • Hur du förbättrar möten med hjälp av potent visualisering.

Övningarna görs både gemensamt och individuellt.

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.