Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Programpunkt

Hållbarhet och Lean – två språk, ett syfte | Anna Sundell, Stena Metall


Anna Sundell, Group Sustainability Manager, Stena Metall AB

Stena Metall-koncernen omfattar ett flertal bolag med verksamheter inom återvinning, industri och handel. Ett cirkulärt och hållbart perspektiv genomsyrar verksamheten, där det övergripande målet är att ta hand om och ta tillvara på befintliga resurser. Hållbarhetsfrågan går hand i hand med koncernens egenutvecklade LEAN-koncept känt som Stena Way Of. Koncernens hållbarhetsansvarig Anna Sundell kommer att utveckla frågan kring hur Stena Way Of bidrar till att stärka koncernens hållbarhetsarbete, och hur LEAN som koncept har en tydlig anknytning till den övergripande hållbarhetsagendan. Anna Sundell har arbetat i Stena-sfären sedan 2012 och är hållbarhetsansvarig för Stena Metall-koncernen sedan två år tillbaka.

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.