Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Programpunkt

Strukturerat förbättringsarbete: Unicare


Malin Nymann, verksamhetsutvecklare, Unicare

Svensk sjukvård står inför många förändringar och vi på Unicare vill kunna använda våra resurser på bästa sätt. Därför behöver vi arbeta med strukturerade förbättringsarbeten. Vi vill ha en lärande organisation där man kontinuerligt lär av sina erfarenheter för att lösa sina uppgifter på ett bättre sätt och möta framtida utmaningar. Vi vill kunna använda våra ekonomiska och personella resurser så effektivt som möjligt, vilket i sin tur kräver att vi kontinuerligt utvecklar våra arbetsmetoder.

2020 såg vi på Unicare ett behov av en gemensam strategi med Lean som koncept och ledstjärna för våra enheter som är vana att arbeta med flöden men inte på ett så strukturerat sätt.

Vi är på vår resa och har kommit en bit på vägen där vi ser att principerna inom Lean kan hjälpa oss att skapa värde. Vi kommer bland annat visa hur visuell styrning och strukturerat förbättringsarbete med PDCA kan se ut och appliceras inom primärvården, med några konkreta exempel från verkligheten.

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.