Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Programpunkt

Från kundfeedback till förbättringar och lärande | Andrea Birch-Jensen


Andrea Birch-Jensen

I vår snabbrörliga och alltmer digitaliserade värld blir kundförståelse allt viktigare. Men hur lyssnar vi på kunden? Vilken betydelse har den ”lilla datan” när vi försöker förstå all ”big data” som våra uppkopplade produkter och tjänster genererar? Och vilka strukturella förutsättningar och organisatoriska förmågor behöver vi för att faktiskt omvandla kundfeedback till konkreta förbättringar och ökad kundförståelse? I sin forskning kring kundorienterat förbättringsarbete har Andrea Birch-Jensen undersökt just detta tillsammans med ett 40-tal företag och organisationer i allt från service- och tillverkningsindustrin till techindustrin och offentlig verksamhet.

Andrea Birch-Jensen är civilingenjör i industriell ekonomi från Chalmers och University of California, San Diego, och disputerade vid Chalmers, institutionen Teknikens Ekonomi och Organisation, i december 2020. Idag arbetar hon med organisationsutveckling inom techsfären.

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.