Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Programpunkt

20 år av lean – vad händer sen? | Samtal med Peter Hines, Einar Gudmundsson och Pia Anhede


Peter Hines

Det är 20 år sedan Lean Forum arrangerade sin första konferens och för att uppmärksamma det har vi bjudit in Peter Hines och Einar Gudmundsson, som i ett samtal med Pia Anhede, reflekterar över hur utvecklingen sett ut och blickar framåt ytterligare 20 år.

Professor Peter Hines, is the Co-Founder of the Lean Enterprise Research Centre at Cardiff Business School. LERC grew to be the largest academic research in lean globally.

He has undertaken extensive research into Lean and written or co-written twelve books including Shingo Prize winning books “Staying Lean” “Creating a Lean & Green Business System”. His most recent book “The Essence of Excellence” was published in January 2019 and won a Shingo Publication Award.

Peter now runs the Enterprise Excellent Network providing European based forms with on-site benchmarking, learning and networking opportunities. He also continues his academic links and is a Visiting Professor at Waterford Institute of Technology, Master Trainer with The Shingo Institute at Utah State University.

He is well known to audiences in Ireland both through his sessions at WIT and workshops in many companies across the country.

Einar Gudmundsson

Einar Gudmundsson är Head Coach (VD) för Rejmes Personvagnar AB. Rejmes PV omsätter cirka 850 miljoner kronor och är cirka 80 personer som jobbar tillsammans fördelade på orterna Halmstad, Falkenberg och Laholm. Rejmes PV är den enda privata handlaren som är Volvo Stand Alone, det vill säga vi säljer och servar bara Volvo Cars produkter. Vi sätter kundtillfredsställelse som vårt existentiella syfte och vi jobbar oförtrutet att försvara vår 1: a plats i Volvo Excellence Club.

Rejmes Lednings- & Produktionssystem, RLPS, är utvecklat utifrån TWI, TPS och LEAN. Stora källor av kunskap är; J. Liker, E. Deming, J. Collins & P. Drucker. Vi har också ett nära samarbete med Volvo Cars på produktionssidan och JMAC (G. Frick, L. Wenström).

STRATEGISK RIKTNING
Vi inleder varje år vårt arbete med ”Rejmes Strategiska Träd” med att definiera alla de strategiska positioner vi SKALL ta inom 2—5 år. Vi skapar A3:or för alla positioner och bryter sedan ner dessa i digitala Obeya Rooms. Ledningens första uppdrag är att driva aktiviteter för att nå positionerna och att träna / utveckla sig själva och teamen att ta sig dit.

TRÄDET EN METAFOR FÖR EN SYSTEMISK FÖRETAGSÅSKÅDNING

Systemet drivs av oss ledare som coacher konceptuellt.  Konceptets grundkomponent är 5P (Philosophy, Purpose, People, Process, Problem solving). Ledarnas kompetenskärnvärden är 5CV (Utmana, Processen värdeflöden, Närvarande ledarskap, Teamutveckling, Respekt för medarbetarna) Coachingmodellen är 5S (Separera, Sortera, Skina, Standard, Stöd dicsiplin)

Pia Anhede

Pia Anhede

Pia Anhede is an acknowledged leader in the area of implementing lean, organizational change and creating system of continuous improvement with sustainable results. Her main focus is building capability through an integration of training, implementing and coaching clients. She has been working in a broad range of industries both in manufacturing, service and the public sector, and been involved in a wide range of large scale improvements in over 15 countries in over 20 years each.

She has extensive training in Lean tools, principles  and methods from both Japanese experts (JMAC, Shingijutsu, Gemba Research and at Toyota) and have a close network and co-operation with Global Lean experts. In 2001 Pia founded together with Joakim Hillberg their own consultancy firm Revere AB, but have worked together in the same companies/teams for well over 25 years.

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.