Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Programpunkt

Största misstaget? Att vi inte började tidigare! | Dörr och Portbolaget i Vittaryd tillsammans med Produktionslyftet


Dörr & Portbolaget i Vittaryd avslutade sin 18-månaders Produktionslyftsresa i mars 2020. De har många exempel på positiva effekter, gällande bland annat ledtid, produktivitet och arbetsmiljö. Ledtiden i produktionen har till exempel för en genomsnittsorder halverats från åtta veckor till mellan två och fem veckor. Andra fördelar är att alla vet hur vi ligger till och vad som behöver göras varje dag. Det gör i sin tur att vi hjälps åt i större utsträckning i och mellan grupperna i hela verksamheten. För ägarna Johan och David Ahlin har deras medverkan i Produktionslyftet varit en del i ett medvetet arbete för att involvera medarbetarna mer i utvecklingen av verksamheten. Idag har vi tjugo anställda som själva löser problemen och vi kan ägna mer tid åt de strategiska frågorna, berättar Johan Ahlin, VD och ägare, och David Ahlin, ägare, till Dörr och Portbolaget i Vittaryd, I presentationen medverkar även Malin Eriksson, Leancoach Produktionslyftet.

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.