Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Programpunkt

Produktionslyftet – kraft att förändra | Dan Carlsson


Dan Carlsson är gruppchef för Produktion och arbetsmiljö vid RISE. Han är flitigt anlitad som lärare inom uppdragsutbildning för yrkesverksamma inom Lean produktion, samt inspiratör om Framtidens industri, möjligheter och utmaningar med Digitalisering. Dan är vidare ansvarig för Inspiration och motivation inom Produktionslyftet och coachar företag i förändrings- och förbättringsarbete, både i nätverk och inom enskilda företag.

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.