Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Programpunkt

10. Studiebesök + Workshop: Tikkurila + Trampbilsfabriken på KTH Leancentrum


Tikkurila: Steg för steg till hela leanpaletten

Tikkurila är Nordens främsta aktör inom industrifärg, med starka varumärken som Tikkurila, Alcro och Beckers. I Nykvarn utanför Södertälje tillverkas vattenburen färg i en högautomatiserad fabrik, lagerhantering samt kundorderplock och distribution till hela Skandinavien.

I Nykvarn startade leanresan redan för tio år sedan, då nya medarbetare tog med sig arbetssätt från de stora bolagen i Södertälje. De började med daglig styrning som fungerar effektivt än idag. Efter några år inleddes skiftet från att driva förbättringsarbetet med goda idéer som motor, till att drivas av verksamhetens verkliga störningar och dagliga problem. Idag har de:

  • Ökat servicegraden från 97,9 till 99,5 procent. Samtidigt som lagernivåerna halverats och produktiviteten ökat närmare 50 procent.
  • Skapat högt engagemang hos medarbetarna, med ca 15 genomförda förbättringar per medarbetare och år.
  • Utvecklat ett ledarskap som leder en förbättringsdriven organisation med enkelhet och glädje som ledstjärnor.
  • Inspirerat så att lean tillämpas inom hela koncernens supply chain-funktioner produktion, lager, logistik, planering & inköp i Sverige, Ryssland, Polen, Finland och Baltikum.

Med förbättringsarbetet som grund driver de nu mot en integrerad, efterfrågestyrd försörjningskedja med målet att halvera ledtiden.

Teamet på Tikkurila berättar hur de gjort, delar sina lärdomar och utbyter erfarenheter med dig.


Träna lean i trampbilstrafiken på KTH Leancentrum

Det här är ett tillfälle för dig som vill träna hur man skapar ett bra förbättringsarbete. Genom att simulera en monteringsline erbjuder Trampbilsfabriken en både praktisk och rolig möjlighet att se och lära hur lean-principer fungerar.

Du får prova på ett antal metoder och verktyg, som till exempel standardiserat arbetssätt, daglig styrning, förbättringsarbete. Ett viktigt perspektiv är  förändringsledning, med träning på att ställa frågor som tar fram kreativiteten hos dem som arbetar vid produktionslinan. Vi går även igenom begreppen takt och flöde, kvalitet och avvikelser. Tillsammans identifierar ni slöserier, föreslår förbättringar, ser och diskuterar resultatet.

Observera att denna träning passar för alla typer av verksamheter. Den har genomförts med mycket gott resultat för kommunledningar, enheter inom bank- och försäkring och industrin.

Träningen leds av Oskar Wallström, som är coach på KTH Leancentrum. Oskar har en bred erfarenhet av ledarskap och produktion. Han har varit produktionschef på Benders och har flera roller som ledare på Scania. Oskar är både företagscoach inom Produktionslyftet och i EU-projektet MatLust.


>> Se hela konferensprogrammet

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.