Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Programpunkt

6. Studiebesök på Södertälje sjukhus


På det här studiebesöket får du nytt bränsle att ta nya tag i förbättringsarbetet.

  • Preliminärt kommer du att få besöka operationsavdelningen och se resultat från det levande arbetet ”Patient i rätt tid”.
  • Akutmottagningen kommer att berätta om sitt linjelösa arbetssätt och de medarbetardrivna förbättringsarbeten som lett till akutmottagningens framsteg.
  • Du får se ett simuleringsbord för nya arbetssätt och analys av avvikelser.
  • Dessutom kommer du få besöka de nyrenoverade vårdavdelningarna.

Som en röd tråd genom dagen går en öppen diskussion om vad som krävs för att behålla ett systematiskt förbättringsarbete och varför det ibland fallerar. Diskussionen ramas in av en presentation från frontlinjen inom systematisk kvalitetsutveckling, som leds av Pamela Mazzocato, direktör för forskning och utveckling.

>> Se hela konferensprogrammet

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.