Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Programpunkt

4. Studiebesök på AstraZeneca


AstraZenecas anläggning i Gärtuna, Södertälje.

AstraZeneca är ett globalt, innovationsdrivet biofarmaceutiskt företag. I Södertälje finns AstraZenecas största produktions- och varuförsörjningsenhet, Sweden Operations, med cirka 4500 medarbetare.

På det här studiebesöket kommer du till Gärtuna och fabrikerna OSD Formulering och OSD Packning. Du kommer att få se hur AstraZeneca driver lean, från strategi till säkerställande att planerna genomförs i verkligheten på alla sajter. Du får god inblick i vad de lärt och vad de tänker om fortsatta framdriften.

Vi tas emot av Erik Ahlarve och Mathias Wilhelmsson, Regional Lean Directors EMEA, Henrik Gustavsson, Leankoordinator PET Packning, och Patrik Kallén, Leankoordinator PET OSD.

Introduktion och AstraZenecas leanresa
Introduktion till verksamheten och AstraZenecas Supply System.

Strategi och uppföljning av leanmognad
Hur AstraZeneca arbetar med långsiktiga strategier, hur vi mäter och följer upp leanmognad globalt/lokalt och hur vi exekverar förbättringsinitiativ för att leverera strategierna.

Se fyra stationer

 • Station 1: Daglig styrning och problemlösning (Produktion, Formulering)
  Beskrivning av struktur och upplägg för daglig styrning (Tier Pulse Process) samt systematisk problemlösning.
 • Station 2: Målstyrning och förbättringsarbete (Produktion, Formulering)
  Koppling mellan daglig styrning, förbättringsarbete och målstyrning. Beskrivning av faktabaserat förbättringsarbete i operatörslagen.
 • Station 3: TPM och operatörsträning (Produktion, Packning)
  Kunskapsöverföring och träning av operatörer och tekniker för att öka engagemang hos personalen och tillgängligheten på utrustningen.
 • Station 4: Lean ledarskap (Produktion, Packning)
  Beskrivning av strukturen för att leda verksamhet och möjliggöra efterfrågan, exempel på ledartid, ledarstandarder och aktuella utmaningar.

Reflektion och feedback


>> Se hela konferensprogrammet

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.