Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Programpunkt

9. Studiebesök + workshop: Framgångsrika föredömen – möt finalisterna i Svenska Leanpriset


Välkommen till en dag fylld av kunskapsutbyte och inspirerande berättelser av finalisterna till Svenska Leanpriset 2019.

Vilka var utmaningarna från början, hur har de olika finalisterna tagit sig an dem med hjälp av principerna för lean och vilka resultat har de uppnått? Hur har de lyckats med att skapat engagemang och på vilket sätt har det lett till förbättringar för kunder eller medborgare?

Du kommer att få möta:

  • The Absolut Company, produktion i Åhus. Här har de jobbat med systematiskt förbättringsarbete i 20 år.
  • N4, Scientific services. Ett snabbväxande bolag som byggt på leanprinciperna sedan starten.
  • Zoégas kaffe. Deras arbete med ständiga förbättringar startade 2009.

Denna workshop är alltid mycket uppskattad. I år genomförs en del av dagen som ett studiebesök på N4.

Förutom att få ta del av finalisternas lärdomar kommer du att involveras i diskussion, reflektera och konkret återkoppling.

Plats: N4 i Södertälje och KTH Södertälje.


>> Se hela konferensprogrammet

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.