Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Programpunkt

11. Principlay-simulering: Flexibel och kundanpassad produktion genom modularisering


För första gången erbjuds en Principlay-simulering som en öppen aktivitet. Olika Principlay-simuleringar har genomförts i anpassade program hos de mest välkända företagen i Sverige som byggt sin framgång på modularisering och lean.

Kunder vill idag ha mer och mer variation och komplexitet av produkter/service. Samtidigt ökar kraven på kundupplevelse, innovationstakt och effektivitet. Vid alltför snäv effektiviserings-approach är det lätt att produktutbudet standardiseras och krokben läggs för framtida intäkter. Å andra sidan, tillåts produktutbudet växa ostrukturerat riskerar företag att bygga in  grundslöserier i verksamheten.

Kombinationen av lean och modularisering är en nyckel till att kunna leverera hög nivå av kundanpassning, med korta ledtider, hög kvalitet och låga kostnader – genom hela livscykeln från produktutveckling, tillverkning, service och återvinning.

Välkommen till en Principlay-simulering som ger er nya insikter kring hur ett väl designat produktprogram ger de bästa förutsättningarna för effektiv verksamhet och nöjda kunder!

Under dagen simulerar och reflekterar vi, testar lösningar och diskuterar hur man går framåt i en realistisk simulering med verkliga produktvarianter i ett verkligt material- och informationsflöde.

Du kommer under simuleringen träna dig i att göra bruk av både leanprinciper och modulariseringens grundprinciper. I din egna unika roll i simuleringen är du med och utvecklar ett modulärt produktprogram. Du upplever vilket genomslag det får i ett komplext flöde, där flera grundläggande funktioner i en verksamhet är representerade; produktionsplanering, inköp och materialförsörjning, produktionsledning, montörer i produktionsflödet, utleveranskontroll och reparation, distribution till kund o.s.v.

Simuleringen ger både snabb och djup förståelse för hur tänkande, metoder och resultat fungerar tillsammans. Nya sätt att arbeta inom komplexa processer utforskas på ett enkelt men utmanande sätt. Du får handgriplig erfarenhet av vad som fungerar i praktiken, samt en första inblick i styrkan av lean i kombination med modularisering. Simuleringen betonar kraften i att lära genom att göra.

Träningen passar bra för dig som arbetar inom produktion, design,utveckling och med strategiska frågor. Vi rekommenderar gärna att flera deltagare i olika funktioner från samma företag och organisation deltar då simuleringen bygger på lagarbete och ständiga förbättringar via gemensamma diskussioner.

Simuleringen leds av erfarna konsulter från SAM, Samarbetande Konsulter AB, som utvecklat Principlay®.

Obs! På denna session är det viktigt att så gott som alla är med ända till slutet, eftersom du får en roll i simuleringen som du behöver ta hand om i alla rundor. Meddela oss på info@leanforum.se redan nu om du behöver gå tidigare.


SAM, Samarbetande Konsulter AB, grundades 1977 och har jobbat intensivt med produktionsflöden och produktarkitekturer sedan början av 90-talet. Allt började i ett forsknings- och ledarskapssamarbete mellan SAM, Scania och Toyota i USA. SAMs frågeställning var: vad gör Scania och Toyota lönsamma i decennier? Svaret var detsamma från båda företagen: Det är kulturen och ledarskapet! Båda hade tydliga principer för att leda tanken och styra företagen. Toyota utifrån sitt produktionssystem och Scania utifrån sitt sätt att designa. Detta blev grunden till SAMs ledarskapsfilosofi Management By Means – som SAM stöttade Scania med vid utformning och spridning av Scanias produktionssystem. Ledarskapssamarbetet fortsätter än idag samtidigt som SAM hjälper verksamheter över världen att nå extraordinära resultat genom att tänka och göra annorlunda. Idag arbetar SAM med organisationer som stöder och hanterar kulturell förändring, ledarutveckling, flödeseffektivitet, digitalisering och analys inom tillverkningsindustrin, bank och försäkring, tjänster, transport och IT med mera.

Över 30 anpassade Principlay®-simuleringar för olika problemställningar har utvecklats av SAM, där Principlay®- Modulär produktion är en av dem. Syftet är att snabbt gå från teoretisk insikt till praktik och erbjuda en neutral men kraftfull arena för att mötas tvärfunktionellt och hantera svåra strategiska problemställningar på ett lustfyllt och engagerande sätt.


>> Se hela konferensprogrammet

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.