Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Talare

Thomas Falk


Arbetat inom Riksförsäkringsverket sedan 1996, senare den nya myndigheten Försäkringskassan 2005 och har jobbat brett inom socialförsäkringsadministrationen sedan dess.

Projektledarutbildning genom Stockholms universitet 1999-2000 samt ledarskapsutbildning, Uppsala universitet 2011

Ansvarig för genomförandet av den av regeringen beslutade satsningen med att bygga upp Försäkringskassans kontrollverksamhet 2005-2006.

Försäkringskoordinator för Försäkringskassans ledning 2005-2007. Chef vid Nationella kontrollenheten i Försäkringskassan med huvudarbetsuppgift att ansvara för Försäkringskassans arbete mot grov organiserad brottslighet 2008-

2016-2017 Försäkringskassans representant i arbetsgruppen för regeringsuppdraget att utöka satsningen mot organiserad brottslighet.

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.