Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Talare

Ulla-Marie Hellenberg

Kommunchef, Sigtuna Kommun

Ulla-Marie Hellenberg påbörjade sitt nuvarande uppdrag som kommundirektör i Sigtuna under 2012. Sigtuna kommun, i likhet med andra kommuner, brottas med allt hårdare krav på att trygga välfärden och klara konkurrensen om kompetens, allt med befintliga resurser. För att klara denna utmaning har Ulla-Marie valt att använda sig av leanfilosofin.

Efter ett gediget arbete med att implementera en värdegrund som utgår från det demokratiska uppdraget med ” invånaren först” som ledord, har Lean fått fäste i Sigtuna kommuns verksamhet. Men istället för att benämna det som ett leanprojekt så har arbetet fått namnet Framtidskraft. Detta för att belysa Ulla-Maries övertygelse om att det är medarbetarna, de som gör jobbet, som är de som sitter på de bästa lösningarna för hur verksamheten kan utformas på bästa sätt. Med rätt förutsättningar och stöd från chefer kan medarbetarna växa, både i sin yrkesroll och som människor.

I Framtidskraft har Ulla-Marie dragit nytta av sin tid som kommundirektör i Södertälje kommun. Under 2008 var hon med och införde lean som arbetssätt i den kommunala verksamheten under namnet Växthuset. Ett arbete som har rönt stor uppmärksamhet och används än i dag.

För de resultat som Ulla- Marie Hellenberg uppnått i sin roll som kommundirektör belönades hon 2013 av Dagens Samhälle med en plats på listan över ”de 100 mest inflytelserika kvinnorna i Välfärdssverige”.

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.