Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Talare

Troed Troedson

Framtidsanalytiker, Paradigmmäklarna

Troed Troedsson har i 15 år arbetat som framtidsanalytiker och startade 1997 företaget Paradigmmäklarna som sedan dess genom åren bistått de flesta av Sveriges stora företag och organisationer med analysmodeller och scenarier för framtiden. Troed är också författare och en av landets absolut mest anlitade föreläsare och analytiker.

Troed har en bakgrund som fysiker och socionom. Han arbetade under en rad år med organisations- och affärsutveckling framförallt i kommunal verksamhet; med bland annat äldreomsorg, fastighetsförvaltning, primärvård och IT- och utvecklingsfrågor i allmänhet.

Troed arbetade också med särskilt fokus på hur IT- och Telecomfrågor skulle komma att förändra förutsättningarna för affärer och verksamhet. Han var en av de ansvariga för etablerande av Europas första kommersiella stadsdatanät och ett av världens mest avancerade virtual-reality laboratorium i Helsingborg på 1990-talet.

En stor del har han även ägnat åt skolans värld där han under många år varit engagerad i utvecklingsfrågor.

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.