Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Talare

Per Wadhed

Polisen

Per Wadhed har varit polis sedan 1981 och har sedan dess jobbat brett inom polisen. Han har en strategisk utbildning, MBA, vid Växjö universitet 2007 och samarbetat med KTH Campus Telge 2008 inför uppstarten av Lean-centrum. Per har också varit ansvarig för det praktiska genomförandet av den av regeringen beslutade satsningen med myndighetssamverkan mot grov organiserad brottslighet från 2009. Han var chef vid Rikskriminalpolisen för kriminalpolisverksamheten under perioden 2012-2014 och arbetade med chefsstöd vid Ekobrottsmyndigheten fram till 2015. Under perioden 2016-2017 är Per samordningsansvarig för regeringsuppdraget att utöka satsningen mot organiserad brottslighet.

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.