Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Talare

Monika Wendleby

Chef Internationella avdelningen, Migrationsverket

Monica har en bred bakgrund inom den statliga sektorn (regeringskansli, domstolar, myndigheter). För närvarande arbetar hon som chef för Internationella avdelningen som ingår i verkets huvudkontor) och ingår i verkets ledningsgrupp för huvudkontoret.

Monica har tillsammans med tillsammans med Isabel Runebjörk, en välkänd expert på autentiskt ledarskap och kommunikation skrivit boken ”Lean med hjärta och kreativitet”, som handlar om lean, systemsyn, autentiskt ledarskap och kommunikation. Du hittar den i Lean Forums bokbutik

Monica är också styrelseledamot i Lean Forum

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.