Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Talare

Johanna Strömgren

Chef KTH Leancentrum, Södertälje

Johanna leder KTH Leancentrum som är ett kompetenscentrum där intresserade av lean kan utbyta erfarenheter och förbättra sina kunskaper. De erbjuder utbildningar, seminarier och kvalificerad coaching för både näringslivet och offentlig sektor. Syftet med verksamheten är att på sikt utveckla och dokumentera en svensk leanplattform.

Johanna har lång praktisk erfarenhet av leanarbete från sin tidigare roll som förbättringsledare på Alfa Laval.
På KTH undervisar hon såväl studenter som ledare om bl.a. kvalitetsteknik, lean produktion och lean ledarskap. Hon är också regionansvarig för Stockholm i det nationella programmet Produktionslyftet där hon är ute på företag i regionen och utbildar dem på plats.

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.