Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Talare

Fredrik Reinfeldt


Copyright Fotograf Peter Knutson 070-734 60 02

Fredrik Reinfeldt har varit verksam i svensk och internationell politik i över 25 år. Via skapandet av Nya moderaterna och med tillkomsten av Alliansen lade han grunden för det längsta borgerliga maktinnehavet i modern tid. Han var statsminister under två mandatperioder åren 2006-2014 samt partiordförande för moderaterna 2003-2015.

Fredrik Reinfeldt har ett omfattande internationellt nätverk efter åtta år som ledamot av Europeiska Rådet och efter ett halvår som ordförande för EU. Han är idag verksam som föreläsare och skriver för närvarande en bok om sina 25 år i politiken som beräknas komma ut hösten 2015.

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.