Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Talare

Dag Norén

Implement

Dag Norén (MBA, MA Political Science) har arbetat med tjänste- och processutveckling med särskilt fokus på offentlig sektor och hälso- och sjukvård sedan 1991.

Han har en bakgrund inom applicerade kunskaper utifrån tjänsteforskning (Service Management) som används för att utveckla tjänstekoncept med processutveckling inom komplicerade patient/brukarprocesser och administrativa processer.

Dag arbetar i uppdrag som dels gäller direkt rådgivning och förändringsstöd, dels med analyser och utredningar med fokus på kartläggning och processutveckling inom komplicerade verksamheter. Han har i samband med dessa uppdrag publicerat ett flertal böcker och skrifter som fått stor uppmärksamhet.

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.