Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Programpunkt

2. Lean med världen som arbetsfält


Inte sedan andra världskriget har det varit så många människor på flykt i världen som det är idag. I detta seminarium visar vi hur humanitära principer i Genèvekonventionen kan förverkligas med hjälp och stöd av leanprinciperna och hur en svensk myndighets arbetssätt bidragit till att bygga upp bättre asylsystem runt om i Europa.

 Du möter: Karolina Lindholm Billing, UNHCR & Monika Wendleby, Migrationsverket

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.