Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Talare

Annika Christiansson

HSB Östergötland

Annika har ingått i ledningen för HSB Östergötland sedan år 2000 med chefsansvar för marknad och information. I uppdraget gick också ansvar för dokumentation kring kundorienterad verksamhetsutveckling. Annika har en lång erfarenhet från offentlig sektor med fokus på kompetensutvecklingsfrågor i ett brett perspektiv och Chefs-, och organisationsutvecklingsuppdrag i en tid då processen gick från att vara hierarkisk till decentralisering och medbestämmande.

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.