Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Programpunkt

8B AstraZeneca


AstraAstraZZeneca Sweden Operations i Södertälje är den enskilt största produktionsenheten inom AstraZenecas globala produktion.

Från dessa fabriker sker nästan 40 % av den globala försörjningen. 99 % av de läkemedel som tillverkas i Södertälje exporteras vilket motsvarar ett värde på 3,5-4 % av Sveriges totala varuexport.

I fabrikerna i Södertälje har en långsiktig satsning på arbete enligt leanprinciper och metoder pågått drygt 12 år och Turbuhalerfabriken belönades med Svenska Leanpriset 2008.

Avresa från Clarion Hotel Arlandas konferensentré kl. 06:50.
Studiebesöket börjar 08:15 på DeLaval och avslutas vid 16:00 på AstraZeneca
Beräknad ankomsttid till Arlanda är ca 17:00 beroende på trafiken.
Ordnar du egen transport bör du vara på plats senast 08:00 på DeLaval på Gustaf De Lavals väg 15, Tumba. Efter lunch fortsätter besöket på Astra Zeneca, Sweden Operations, Snäckviken Huvudporten, Forskargatan 18, Södertälje

……………………………..

Utmaningar
Hur skapar man ett driv i förändrings-och förbättringsarbetet trots mångmiljardvinster i företaget? Hur mycket ska man standardisera och styra centralt?

Lösningar
Genom struktur och långsiktighet samt vissa gemensamma ramverk och angreppsätt beslutade av ledningen och en öppenhet att lära av andra genom good practise sharing och benchmarking skapades en vilja att utmana och förbättra verksamheten och resultaten trots avsaknad av tydlig ”burning platform”.

Tack vare denna proaktivitet är den svenska verksamheten nu bättre rustad än andra delar att möta den ökade kravställningen och konkurrensen då industrin går in i en mer mogen fas.

Resultat
Stabil och bra kundservice, förbättrad kvalitet, reducerade ledtider, färre olyckor och minskad sjukfrånvaro, ökat medarbetarengagemang och förbättrat ledarskap är exempel på uppnådda resultatförbättringar av den långsiktiga leanresan.

Studiebesöket
I mindre grupper får ni besöka avdelningar, träffa ledare och medarbetare och se hur lean tillämpas inom läkemedelstillverkningen i Södertälje. Ni får tillfälle att diskutera svårigheter och framgångar samt ta del av vad AstraZeneca Sweden Operations fokuserar på just nu och hur man fortsätter sin långsiktiga resa mot framtiden.

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.