Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Programpunkt

8A. DeLaval


Standard CMYK

DeLaval International är ett familjeägt företag med affärsidé att utveckla, producera och distribuera kompletta system för mjölkproduktion. Företaget grundades år 1883 – då AB Separator som en följd av att Gustaf de Laval några år tidigare (1878) hade skapat den sedermera världsberömda separatorn.

Avresa från Clarion Hotel Arlandas konferensentré kl. 06:50.
Studiebesöket börjar 08:15 på DeLaval och avslutas vid 16:00 på AstraZeneca
Beräknad ankomsttid till Arlanda är ca 17:00 beroende på trafiken.
Ordnar du egen transport bör du vara på plats senast 08:00 på DeLaval på Gustaf De Lavals väg 15, Tumba. Efter lunch fortsätter besöket på Astra Zeneca, Sweden Operations, Snäckviken Huvudporten, Forskargatan 18, Södertälje

………………………………………………………………………………..

Under många år var DeLaval en del av Alfa Laval under namnet Alfa Laval Agri, men är sedan början av 1990-talet ett eget företag i Tetra Laval – gruppen bestående av Tetra Pak, Sidel samt just DeLaval.

Företaget består av ca 4 500 anställda, och finns representerade på över 100 marknader. Inom företaget finns idag 18 st fabriker varav den enda i Sverige ligger i Tumba, jämte DeLavals huvudkontor. På samma ort finns även Hamra Gård, som förutom att drivas som en kommersiell mjölkgård även används för att ta fram nya produkter.

Fabriken i Tumba har haft produktion sen 1986, till en början inom kretskortstillverkning, men är idag en mer renodlad monteringsfabrik. Produktområdena i fabriken kan delas upp i konventionell mjölkningsutrustning (Conventional Milking Systems – CMS) samt automatiserade system (Automatic Milking Systems – AMS). Tillsammans spänner dessa produktgrupper över hundratals vitt skilda produkter vilket ställer stora utmaningar på bl a lagerhållning, materialflöden samt bemanning. I fabriken kan man därför både hitta taktat flöde av produkter, samt mer traditionell batch-tillverkning.

Vikten av engagemang från ledningen för att lyckas med lean
Tumbafabriken började år 2006 sin resa till att bli den fabrik som år 2012 belönades med Svenska Leanpriset. Dessförinnan hade man gjort liknande försök, men samtliga gånger misslyckats. En av de identifierade orsakerna till att initiativen inte höll hela vägen var bristande engagemang hos ledningsgruppen. När man återigen gjorde ett försök år 2006 var därför engagemang och chefers involverande det första och viktigaste steget mot att bli en ännu bättre fabrik.

Tillsammans med ledningsgruppen satte man ihop en långsiktig plan – Master plan, där de första stegen handlade om organisation, kommunikation och ledningsgruppens mötesstruktur. När detta arbetssätt satt sig, spreds arbetet ut i övriga delar av fabriken, följt av implementering av olika vedertagna metoder såsom 5S, PDCA, kanban-system m.m. Stora delar av detta arbete gav mycket snabba och tydliga resultat vilket underlättade fortsatt implementering och engagemang. Då som nu, var en viktig utgångspunkt att alla involverade i förändringsarbetet skulle vara delaktiga.

Idag är de flesta av dessa implementerade verktyg och arbetssätt standard, och därmed en del av det vardagliga arbetet. Däri ligger också fabrikens framtida utmaning – att fortsätta utmana befintliga arbetssätt och standarder för att kunna bli ännu bättre.

 

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.