Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Programpunkt

7A. Scania


ScaniaScanias verksamhet i Södertälje omfattar såväl Forskning & Utveckling, Produktion, Marknadsfunktion samt Huvudkontor och totalt jobbar fler än 10 000 Scaniamedarbetare i Södertälje.

Scanias Produktionssystem är känt av många även utanför företaget och genom åren har många andra företag och organisationen runtom i Sverige besökt Scania för att inspireras och lära av det långsiktiga förbättringsarbetet som drivs och som bidragit till Scanias starka konkurrenskraft och lönsamhet genom åren.

Avresa från Clarion Hotel Arlandas konferensentré kl. 08:00.
Studiebesöket startar 09:30 på Scania och avslutas ca 16:00 på Mälardalens Tekniska Gymnasium.
Retur sker via lämplig tågstation för er som önskar retur till city. Beräknad ankomsttid till Arlanda ca kl. 17:00 beroende på trafiken
Ordnar du egen transport bör du vara på plats senast 09:15 på Motormonteringen Södertälje,Växellådsvägen bgn 150. Efter lunch fortsätter besöket hos Mälardalens Tekniska Gymnasium på Vagnmakarvägen 3, Södertälje (Scania sjöporten).

…………………………

Studiebesöket
Vid detta besök på motorfabriken i Södertälje får du en inblick i hur Scanias Produktionssystem yttrar sig i praktiken. Hur omsätts värderingar och leanprinciper till praktiska arbetssätt med engagerade medarbetare och ett närvarande ledarskap där man genom fokus på metoder och processer skapar värde och resultat för kunderna.

I mindre grupper får du se verksamheten och lean arbetssätt samt diskutera både med chefer och medarbetare.

Scania motormontering Södertälje
På motormonteringen provar och målar man motorer för bussar, lastbilar,  industri- och marinmotorer
850 medarbetare jobbar i produktion med tvåskift från 7:00-24:00.

Utmaningar

 • Minska antalet tillbud och olyckor
 • Höja kvalitet mot kund och DR (Direct Run)
 • Höja produktiviteten 5-8% per år, år efter år

Lösningen

 • Skapa engagemang genom delaktighet. Låta alla vara med och bidra till lösningarna.
 • Träning av chefer, tekniker, operatörer.
 • Ta fram hjälpmedel för att underlätta i vardagen. Checklistor, bedömningsstöd.
 • Skapa flera nya veckoforum, ”ett ställe att stoppa alla typer av avvikelser”

Resultat

 • Ökad kvalitet mot kund då felen minskat med en faktor 4 på 4 år.
 • Medarbetarnöjdheten har ökat – man är gladare, visar högre engagemang och bättre utveckling
 • Även i ledarskapet finns ett högre engagemang. Man arbetar närmare gruppen, ställer klokare och fler frågor och upplever mindre stress
 • Kostnaden/motor har också minskat då kapaciteten ökat utan höjda investeringar
Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.