Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Programpunkt

6. Coca-Cola


PrintCoca-Cola Enterprises i Jordbro tillverkar och distribuerar drycker till främst den svenska marknaden. Verksamheten består av 7 produktionslinjer, lager och distribution som med 350 engagerade medarbetare leverera toppklass produkter till våra kunder.

Här finns vi

Avresa från Clarion Hotel Arlandas konferensentré kl. 07:45.
Studiebesöket startar kl. 09:00 och avslutas ca 16:00. Retur via city för de som önskar kliva av där. Beräknad ankomsttid till Arlanda är ca 17:00, beroende på trafiken.
Ordnar du egen transport bör du vara på plats senast 08:50 på Dryckesvägen 2D, Jordbro. Parkering finns.

……………………..

Utmaningar
Våra utmaningar är att hela tiden förbättra vår verksamhet och vara konkurrenskraftiga på en mogen marknad. För att göra det på ett effektivt sätt arbetar vi med att involvera våra medarbetar så att alla arbetar i samma riktning.

Lösning och resultat
I vårt förbättringsarbete har vi i mångt och mycket gått tillbaka till grunderna. Är arbetssätt väl definerade? Finns felsökningsdokumentation framtagen? Är alla rätt utbildade? En nyckel till att få förbättringen långsiktig är att involvera så många som möjlig och att låta första linjens chefer få lägga tid på att förstå och arbeta med förbättringsarbete. Ett stort fokus är på att göra verksamheten mer förutsägbar och stabil och ta bort stora svängningar.

I undersökningen Handelsattityder 2015 rankas vi som näst bästa leverantör och vi har ett bra rykte som en god leverantör. Vårt förbättringsarbete leder till hög leveransservice och flexibilitet för att kunna leverera rätt produkt i rätt tid till kunden.

Mycket av vårt förbättringsarbete fokuserar på att arbeta bort problem som funnits väldigt länge och blivit kroniska. Att bli av med surdegar ökar engagemanget i teamen och känslan av att kunna påverka.

Vi lyfter också fram förbättringsarbeten till priser och utser månadens team eller medarbetare och årligen nomineras ett antal medarbetare/team till en stor priscermoni inom hela företaget.

En del av konceptet är att vi har anställt en extra driftledare vilket möjliggör att vi kan friställa en driftledare till att kontinuerligt arbeta med förbättringsarbete. 3 driftledare per år får tid från sitt ordinarie arbete till att utbilda sig inom operational excellence och på samma gång arbete med att lösa kroniska problem och förbättra verksamheten.

Vi ser också att operational excellence gör arbetet för cheferna enklare och underlättar prioriteringarna.

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.